Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Föreningen

Föreningen heter Östra Ed-Tryserum Bygdegårdsförening.

Vid bygdegårdens tillkomst var föreningen andelsägd sedan några år tillbaks är det en medlemsförening, vi har ca 130 medlemmar.

Det är därför möjligt för dig att stödja föreningen genom att bidra med årlig medlemsavgift 100:- för enskilda alt. 150:- för familj.

BG 5762-1484, ange namn och adress gärna också mejladress.

Som medlem har du möjlighet att vara med och påverka verksamheten, du får också information om vad som sker och de träffar vi ordnar för våra medlemmar.