Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Distriktsstämma 2023

Välkommen till Örebrodistriktets årsstämma i Björneborgs bygdegård.

Tid: 11:00 – 16:00

Ombudsanmälan och kaffe plus macka 10:30 – 11:00

Program 11:00 – 12:30

  • Säker föreningsgård avsnitt ett
  • Hyreskontrakt, varför använda BRs, från en verklig händelse

Årets eldsjälar 12:30 – 13:00

Lunch 13:00 – 13:55 kom ihåg anmälan, se kallelsen

Underhållning 13:55 – 14:15

Stämma 14:15 – 16:00

Kallelse till distriktsstämman 2023

Handlingar till stämman
Foredragningslista Stamma BR Örebro 2023 (1)
Verksamhetsberättelse 2022
ÖLBD Resultat Och Balansräkning 2022 Signerad
Verksamhetsplan 2023
Örebro Läns Bygdegårdsdistrikt Budget 23
Örebro Läns Bygdegårds Val 2023