Till Riksförbundet
Gå till distrikt
  • Hem
  • Vår verksamhet

Vår verksamhet

Vi ska vara länken mellan riksförbundet och våra bygdegårdsföreningar

Kulturbidrag

Vi erbjuder ett kulturbidrag till föreningar som vill genomföra en aktivitet. Insändes senast tre veckor före arrangemanget äger rum.

Blankett för ansökan om arrangörsstöd 2023

Eldsjäl

Varje år premieras en person som under året verkat som en riktig eldsjäl inom en föreningen i Örebro län

Förslag på en riktig eldsjäl lämnas till distriktets ordförande innan slutet på januari året efter.

Årets eldsjäl presenteras på distriktsstämman.

Verksamhetsplan

Distriktet har antagit en verksamhetsplan för 2022

 

Verksamhetsplan 2022

 

Årshjul

Här är vad vi kommer att arbeta med under året

Årshjul 2021