Till Riksförbundet
Gå till distrikt
  • Hem
  • Om distriktet

Om distriktet

Örebro läns bygdegårdsdistrikt består av 28 bygdegårdar fördelade på 12 kommuner från Askersund i söder till Ljusnarsberg i norr.

Vad gör distriktet?

Bygdegårdsdistriktets styrelse består av 6 ordinarie ledamöter.

Du hittar namn och adress till styrelsen under ”Kontaka oss”.

Distriktsstyrelsen är en resurs för länets bygdegårdsföreningar, vi arbetar alla idéellt för att sprida kunskap om Bygdegårdarna och stödja och rådge föreningarna.

Styrelsen har inom sig olika ”ansvarsområden”
  • Miljöansvarig har kunskap om miljöcertifieringen av Bygdegårdarna
  • Byggansvarig hjälper till vid renovering och byggnation
  • Försäkringsansvarig är kunnig om vår Bygdegårdsförsäkring
  • Kulturansvarig har information om kulturutbudet i bygdegårdarna
  • Landsbygdsansvarig hjälper till med stöd till landsbygdsutveckling