Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Bygdegården genom åren

Ljungstorp är en by, med några hundra invånare, belägen mellan Skara och Skövde i Västergötland. Tidigare fanns skola, affär, järnväg, missionshus och en idrottsförening i Ljungstorp. I början av 60-talet började dessa ”sociala inrättningar” att försvinna.

Tidigt midsommarfirande vid Ljungstorps bygdegård.

Det som tidigare fört samman ljungstorpsborna var nu borta. Men invånarna i Ljungstorp ville fortsätta att träffas. Idén om en bygdegård växte fram och den 27 december 1964 beslutades att bilda Ljungstorps Bygdegårdsförening. Man fick vetskap om en gammal Konsumbarack i Karlsborg. Baracken inköptes och ställdes upp i Ljungstorp. Nu hade byn en bygdegård!

När bygdegården hunnit bli 30 år insåg de flesta att något var tvunget att göras för att byggnaden skulle klara dagens krav. Standarden behövde höjas avsevärt!

Därför ansökte föreningen om bidrag hos Boverket för en om- och tillbyggnad. Detta avslogs dock flera år i rad. Ända till våren 1998 då verket plötsligt beslutade att bidra med pengar till renoveringen.

Nu insåg de flesta att det var bäst att i stort sett bygga om hela bygdegården från grunden. Ett omfattande arbete pågick från dagarna efter midsommar 1998 till våren året därpå, då de nya lokalerna invigdes under pompa och ståt!

En ny era i bygdegårdens historia har inletts och föreningen arbetar aktivt vidare!

Läs mer om bygdegården genom åren på sidan för Ljungstorps historia >>