Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Föreningen


Ljungstorp är en by, med några hundra invånare, belägen mellan Skara och Skövde i Västergötland. Ljungstorps Bygdegårdsförening är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, driver en allmän samlingslokal, erbjuder mötesplats och värnar mötesfriheten. Lokalen uthyres opartiskt med skäliga villkor till föreningens medlemmar, kommunala myndigheter och inrättningar samt till organisationer och enskilda, som önskar använda lokalen och som har en demokratisk värderingsgrund. Föreningen verkar för bygdens kulturella utveckling, bl.a. genom egna kulturprogram. Föreningen samarbetar med liknande organisationer samt är ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund.