Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Styrelsen

Ordförande

Lars Brindbergs

Kassör/Uthyrningsansvarig

Margaretha Holm

0511-601 19

070-696 86 79

ma.holm@telia.com

Sekreterare

Erik Pettersson

erik.b.pettersson@gmail.com

Ledamot

Jim Einarsson

Ledamot

Martina Söderhielm

martina.soderhielm@gmail.com

Ersättare

Gunnel Miller Lövoll

gunnel.lovoll@gmail.com

Ersättare

Kristina Holmqvist

evakristina.holmqvist@gmail.com

Ersättare

Anette Fernholt

anettefernholt@gmail.com

Ersättare

Tobias Alfredsson

0702971747ta@gmail.com

Ersättare

Elin Ahlin

elin_1981@hotmail.com

Ersättare

Matilda Lidberg

info@matildalidberg.com