Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Styrelsen

Styrelsens medlemmar väljs på ett eller två år vid årsmötet i början av varje år.

Ordförande

Anna Rothman Holgersson
Mobil: 070-99 60 265
info@karemo.se

Vice ordförande

Maria Lundén-Westlund
Mobil: 0705-73 0 29

Kassör

Paul Egfors
Mobil: 0706-29 25 55

Sekreterare

Anne Georgsson

Ledamot

Berit Högström

Britt-Marie North

Ola Malmkvist

Suppleant

Catrin Wildenius-Ullström

Martin Holgersson

Vaktmästare

John North
Telefon: 0480-652 03
Mobil: 0704-22 07 94
john.north@tele2.se