Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Historien

Kåremo Bygdegårdsförenings hus byggdes för mer än 100 år sedan, 1913.

Hans Lundén, en levande historiebok, som varit ordförande i föreningen i 20 år, och avtackades på årsmötet 2008 . På Byvandringarna under åren delade han med sig av sin kunskap. Här kan ni läsa Kåremo Bygdegårds historia nedtecknad av Hans våren 2008.

Ordenslokalen

I slutet av 1800-talet och i början av det nya århundradet var det många människor som tog sin tillflykt till starka drycker. Till skada dels för dem själva, men framförallt fick familjerna fara illa. Detta väckte tanken på att bilda en nykterhetsförening. Denna kom att ansluta sig till Nationalgodtemplarorden som var noga med nykterhetsarbetet. Man fick gärna utöva olika aktiviteter såsom teater, underhållning m m. Ringlekar var godkänt men inte dans. Några av initiativtagarna var lärarinnan Jenny Magnusson, Josef Pettersson, John Wykman och Felix Johansson för att nämna några.

För att kunna samlas och bedriva sin verksamhet beslöt man att bygga ett eget hus. Detta fick namnet Ordenslokalen. En arkitekttävling utlystes och det förslag som vann var ritat av Anton Jönsson i Kåremo. Byggmästare Karl Nilsson valdes till chef för byggnationen. Bygdens skogsägare och lantbrukare ombads att skänka stockar till huset. Många frivilliga ställde upp med olika tjänster och 1913 var huset klart och kunde invigas.

Efter invigningen av det nya huset dröjde det inte länge förrän man fick förfrågan från Nykterhetsföreningen Skansen i Rockneby om ett samgående.

När styrelsen i Kåremoföreningen hade tänkt på saken, beslöt man att hälsa Rocknebyborna välkomna hit. Det var John Wykman som fick taga emot de saker som Rockneby överlämnade.

Föreningslokalen

Verksamheten fortsatte under många år men när vi kom fram i slutet av 1960-talet fanns inte många styrelseledarmöter kvar i livet och det fanns förslag att Ryssby kommun skulle ingå i Kalmar kommun. Några framsynta personer i bygden tog kontakt med styrelsen för Kåremolokalen, och fick efter att en ny styrelse utsetts, övertaga fastigheten. Lokalen döptes till Föreningslokalen. En auktion hölls på inventarier som man ansåg inte behövdes.

Anslag från Ryssby kommun gjorde att man kunde draga in vatten och även få avloppsfrågan löst. Nytt golv blev det och man målade både inne och ute.

Kåremo Bygdegård

På 1980-talet visades det sig att försäkringen för fastigheten blev mycket dyr. Men när man blev  medlem i Bygdegårdsorganisationen så löstes även detta.

Nu heter fastigheten Kåremo Bygdegård.

Tack Hans Lundén för detta!

Vad hände då sedan…

 

Kåremo Bygdegård får nytt utseende

Flera gånger har bygdegården varit hotad med nedläggning, en gång var under 2010 när alla offentliga lokaler blev tvungna att vara handikappanpassade. Men efter att fått över 200.000 kr från Boverket byggdes hela entrén, hallen och toaletten om. Vilket gav huset ett nytt utseende.

Sedan byttes golvet ut i salen och nytt trägolv lades in.

Kåremo Bygdegård fyllde 100 år

På hösten 2013 firades att huset blivit 100 år, genom att titta tillbaka på allt som hänt samt att ordna en fest.

Kommunalt vatten och avlopp

Kalmar kommun hjälper oss att installera kommunalt vatten och avlopp.

Utemiljön

En långsiktig satsning på utemiljön startar med att flera stora tallar tas ned runt bygdegården.

Köket byts ut

Köket som varit omodernt och för litet får ett nytt utseende 2017. Hela köket byggs om med nya skåp, snabbgående diskmaskin, kyl/frys, dubbla ugnar, nytt golv och fläkt. Dessutom byggs nya skåp i salen för förvaring av porslin och städutrustning för att köksutrusningen ska får mera plats i köket. I hallen ställs en dricka kyl in för att få mera kylmöjligheter vid uthyrning. Så trots att ytan är den samma utnyttjas den på ett bättre sätt.

Scenen byggs om

Tidigare fanns ett förråd på varje sida på scenen och stolar och bord som inte användes förvarade på scenen. Nu togs det ena förrådets väggar bort och en öppen förvaring för stolar med fack för borden under byggdes.

Boulebana byggs

En boulebana byggs utanför bygdegården och utemöbler köps in.  Senare låter man bygga en stor portabel grill.
En basketkorg sätts upp.