Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Årsblad

Årsbladet 2022

Året som gått

Återigen har vi haft ett år som präglats av den rådande pandemi och det har varit
begränsade möjligheter för både uthyrning och genomförandet av de aktiviteter vi
brukar planera in under året.

Dock har vi trots detta bland annat lyckats träffas för en trevlig quizkväll och en kväll
för barnen i Halloweentema under höst/vinter. Vi har även tisdagar varannan vecka
öppnat upp bygdegården för möjlighet till att spela pingis och umgås. Pingisen är
välbesökt och ett uppskattat inslag i byn för alla åldrar.
Vi fortsätter att satsa på bygdegården

Under 2021 har vi arbetat tillsammans med Jonas Svendsen på kommunens
landsbygdsutvecklingsenhet för att få möjlighet att bygga ett utegym i anslutning till
bygdegården. Kommunen har i sin tur genom Jonas jobbat för en lekplats i anslutning
till utegymmet, projektet har fallit väl ut och under våren 2022 kommer både gym
och lekplats byggas klart.

Satsning på Barn- och Ungdomsaktiviteter
Vi kommer under året arbeta med att skapa en naturlig mötesplats där glädje, lek och
spel ska stå i fokus hos barn och ungdomar.
Hur är då allt detta möjligt?
Jo, det finns en vilja att göra något bra för byn. Styrelsen drar ett stort lass och vi
välkomnar alla händer, idéer eller bidrag för att på bästa sätt kunna hålla glöden vid
liv.

Allt är möjligt när man väldigt gärna vill och jobbar tillsammans.

/Anna Rothman Holgersson, Ordförande