Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Styrelsen och revisorer 2022

ORDFÖRANDE:
Rosmari Nordgren
0723-259485
rosmarinordgren@icloud.com
VICE ORDFÖRANDE:
Maivor Johnsson
0709-90 93 65
maivor.johnsson@gmail.com

 

KASSÖR:
Ann-Mari Eriksson
0709-95 57 01
am.eriksson62@gmail.com
SEKRETERARE:
Sven Johansson
0709-463536
svejo@gmail.com
ÖVRIGA LEDAMÖTER:
Gunilla Jörheim
0733-992264
gunilla.jorheim@live.se
Gunilla L. Magnusson
0708-31 96 07
gunilla.lindros@hotmail.com
Lars-Henrik Holgersson
0732-022379
lhh51497@gmail.com
SUPPLEANTER:
Anna-Karin Bengtsson
0706-172275
annakarin.bengtsson@blixtmail.se
Jeanette Lindros
0731-406865
jeanette.lindros.jl@gmail.com
Annika Salo
0709-75 44 64
annika.salo55@gmail.com

BOKNING AV BYGDEGÅRDEN:
Gunnar Torell  (Ordinarie)
0708-78 57 00
Gunnar.torell.gt@gmail.com
Lars-HenrikHolgersson (Suppleant)
0732-02 23 79

lhh51497@gmail.com

 

REDAKTÖR HEMSIDA:
Gunnar Torell
0708-785700
gunnar.torell.gt@gmail.com
REDAKTÖR FACEBOOK:

Rosmari Nordgren

0723-259485
rosmarinordgren@icloud.com

 

REVISORER OCH REVISOR SUPPLEANT:
Leif Andersson (revisor)
0708-442513
leifanderssonp@live.se

 

Anders Falk (revisor)
0702-010564
falknanders@telia.com

 

Kerstin Lindgren (revisor suppleant)
0733-938790
kerstinl@live.se

 

 

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se