Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Styrelsen och revisorer 2024

ORDFÖRANDE:
Rosmari Nordgren
0723-259485
rosmarinordgren@icloud.com
VICE ORDFÖRANDE:
Maivor Johnsson
0709-90 93 65
maivor.johnsson@gmail.com

 

KASSÖR:
Ann-Mari Eriksson
0709-95 57 01
am.eriksson62@gmail.com
SEKRETERARE:
Sven Johansson
0709-463536
svejo@gmail.com
ÖVRIGA LEDAMÖTER:
Gunilla Jörheim
0724-46 75 26
gunilla.jorheim@live.se
Gunilla L. Magnusson
0708-31 96 07
gunilla.lindros@hotmail.com
Lars-Henrik Holgersson
0732-022379
lhh51497@gmail.com
Annika Salo
0709-75 44 64
annika.salo55@gmail.com

 

Maria Listerö
0735-43 25 71
SUPPLEANTER:
Anna-Karin Bengtsson
0706-172275
annakarin.bengtsson@blixtmail.s
Åsa Lindblad
0701-40 13 05

BOKNING AV BYGDEGÅRDEN:
Gunnar Torell  (Ordinarie)
0708-78 57 00
Gunnar.torell.gt@gmail.com
Lars-HenrikHolgersson (Suppleant)
0732-02 23 79

lhh51497@gmail.com

 

REDAKTÖR HEMSIDA:
Gunilla Jörheim
0724-46 75 26
gunilla.jorheim@live.se
REDAKTÖR FACEBOOK:
Rosmari Nordgren
0723-259485
rosmarinordgren@icloud.com

 

REVISORER OCH REVISOR SUPPLEANT:
Leif Andersson (revisor)
0708-442513
leifanderssonp@live.se

 

Anders Falk (revisor)
0702-010564
falknanders@telia.com

 

Kerstin Lindgren (revisor suppleant)
0733-938790
kerstinl@live.se