Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Medlemskap

Att bli medlem i Hörvik-Krokås hembygdsförening är enkelt – sätt in medlemsavgiften på Bg 5836-2716 skriv ditt/era (allas!) namn, födelsedatum utan de 4 sista siffrorna  och adress. Ange vad inbetalningen gäller, t.ex. Medlemskap 2021, Hyra av bygdegård, osv.

Ange också Email-adress. Föreningen avser att, i framtiden, bli mer digitaliserad.

Avgiften är:

Barn 50 kr/år (upp till 18 år)

Vuxen 100 kr/år (från 18 år)

Familj 300 kr/år

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I HEMBYGDSFÖRENINGEN!