Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Styrlse

Ordförande Mikael Johansson leokim63@gmail.com
mobil:070-569 86 79
Sekreterare Ebonny Wallgren ebonny.wallgren@gmail.com
Kassör Kristina Haglund kristina.foreningsmail@gmail.com mobil:070-379 20 82
Ledamöter:
Mikael Aronsson
Lasse Hellstradh

 

Årsmötesprotokoll
Handlingar till årsmötet
Verksamhetsberättelse För Hammarby Bygdegårdsförening 2023
HAMMARBY BYGDEGÅRDSFÖRENING RESULTATRÄKNING 2023
Verksamhetsplan För 2024 Hammarby Bygdegård