Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Historik

Bygdegårdsföreningen bildades omkring 1963. Då fanns två alternativ till bygdegård i Hammarby, dels en gammal byggnad vid Kungsheden och dels den gamla affärsfastigheten vid bruket. Till sist blev det, det sistnämnda alternativet som genomfördes och en bygdegård kunde invigas i Hammarby i februari 1967.
Den gamla affärsfastigheten vid Hammarby bruk hade då byggts om till en samlingslokal för orten. Efter att denna lokal gick över i privat ägo 1982 stod man utan samlingslokal i Hammarby.

Byborna bestämde sig för att bygga en helt ny samlingslokal så att man skulle kunna ha gymnastik, parklek och annan verksamhet på den östra sidan av Norasjön.

För att få ihop ett grundkapital till huset gjorde man i november 1983 en kolmila i Hammarby. Man hade tur för i föreningen fanns en man Gunnar Andersson som hade kolat milor många gånger och han hade kunskapen för att man skulle få ut så bra kol som möjligt. Man byggde även en kolarkoja som man kan se rester av i skogen.

Första spadtaget tog man i september 1985, sedan arbetade man i olika arbetslag en kväll i veckan + lördag och så höll man på tills huset stod klart.
Då hade man köpt en ladugård i Kopparberg var tanken att man skulle timra upp den som bas till nya bygdegården men så blev det inte utan den sågades upp till plank. Man tiggde träd av bygdens skogsägare, huggit dem och sågat även dessa till brädor,reglar m.m, spikat, murat och målat med mycket mera. Hur många frivilliga timmar som man la ner på husbygget är det ingen som räknat ut men det var många!

Den 2 maj 1987 stod huset klart för invigning detta skedde med pompa och ståt. En jätte tårta hade bakats och nu hade man sin bygdegård/samlingslokal klar. Här skulle man ha parklek, gymnastik, dans, hyra ut till fester, bröllop, studiecirklar och mycket mera.

Nästa projekt som ortsbefolkningen gav sig in på var Kärleksprojektet. En teaterpjäs där Halvar Björk hade hand om regin och han spelade även huvudrollen. Flera från orten var med men även Norabor var med i pjäsen. Man spelade vid vägen som går ned till Hammarby-Kungsängen, där är det en slänt som blir som en naturlig amfiteater. Idag kan man ser ett gärdsgårdsstaket där man gick ned till teater.

2002 gjordes en mindre tillbyggnad på bygdegården den så kallade bakfickan. Där har man idag bra plats för stolar och bord. Samt ett stort förråd för bl.a ved m.m.