Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Bli medlem

Medlemsavgiften för 2024

Hammarby bygdegårdsförening äger och förvaltar Hammarby bygdegård, som är en flitigt använd och uppskattad samlingspunkt för oss på östra sidan av Norasjön.

Drift och underhåll av bygdegården finansieras helt av medlemsavgifter, uthyrnings intäkter samt överskott från föreningens kulturverksamhet.
Allt löpnade arbete sker helt ideellt.

Ditt stöd behövs – bli medlem du också!

Årsavgiften för 2024 är 150kr/person och år
Betalas till bankgiro 360 – 1515
(ange namn och adress och e-post som meddelande)

 

Frågor, kontakta vår kassör Kristina på 070-379 20 82 eller på mail kristina.foreningsmail@gmail.com

Stort tack för ditt bidrag och välkommen som medlem!
Hammarby bygdegårdsförenings styrelse