Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Ny styrelse

Efter årsmötet har Gryts bygdegårdsförening följande styrelse:

 

Mats Edberg, ordförande, med övergripande ansvar

Thomas Stark, vice ordförande, med ansvar för fastighetsfrågor

Karin Cederqvist, sekreterare, med ansvar för bokningar

Mats Rönneskog, kassör, med ansvar för ekonomiska frågor

Helena Jarstad, ledamot, med ansvar för arrangemang

Ulf Larsson, ledamot, med ansvar för fastighetsfrågor

Anna Rönneskog, ersättare, med ansvar för arrangemang

Niklas Hamström, ersättare, med ansvar för digital marknadsföring

Johan Gustavsson, ersättare, med ansvar för utvändig skötsel

Revisorer: Anders Carlsson och John Furenbäck

Revisorsuppleanter: Johanna Gräslund och Ulf Jonsson

Valberedning: Jenny Elander Ek

 

Den nya styrelsen tackar för förtroendet och ser fram emot ett givande verksamhetsår för bygdegårdsföreningen!