Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Historia

Gryts Bygdegård – din lokal!

Gryts JUF-avd:s Bygdegårdsförening har arbetat ideellt och aktivt för en fungerande lokal för bygden, sedan 1980.

Uthyrningsverksamheten är den grundläggande verksamheten för föreningen.

Uthyrningar består av privata så som bröllop, födelsedagsmiddagar etc. Men också för föreningslivet och utställningar.

Föreningen har idag ca 110 medlemmar.

Gryts Bygdegårdsförening har en lång tradition att falla tillbaka på. Redan i början av 1930-talet påbörjade Gryts JUF-avdelning insamlingen av medel för att uppföra en lokal att använda i verksamheten. 1934 byggdes denna av ideella krafter, med skänkt timmer och mark från ortens bönder. År 1935 var det dags för invigning.

I bygdegården har febril verksamhet så som folkdans, studieverksamhet, allmänna danser, privata fester, militär förläggning, skolkök, undervisningsverksamhet, utställningar, teater-föreställningar, föreläsningar mm bedrivits. Ett otal föreningsmöten har hållits inom ungdomsföreningar, idrottsföreningen, vägsamfälligheter, pensionärsföreningen etc.

En uthyrningslägenhet har funnits sedan starten.

År 1993 genomfördes en omfattande renovering och tillbyggnad. Medel erhölls från Boverket och bygdegården anslöts till Bygdegårdarnas Riksförbund, där den idag är en av ca 1.400 välmående lokalavdelningar.

Sedan 2000 har styrelsen inom Gryts Bygdegårdsförening arbetat för att fortsatt möta det behov som finns för sociala och kulturella kontakter, medverka i utvecklingen av demokratin och stärka samverkan i den lokala bygden.

Vår målsättning är att boende i bygden med omnejd ska se Gryts bygdegård som sin lokal!

Vill du veta mer om vår fina skärgårdsbygd, gå gärna in på Grytportalen www.gryt.se  eller på Gryt – Portalen mot havet https://fyrudden.bloggo.nu/