Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Bygdegårdslotten

DIN LOTT – VÅRT STÖD

Bygdegårdslotten är ett lotteri som Gryts Bygdegård anordnar vart annat år, för att både stötta våra lokala företagare och visa upp vår fantastiska bygd. Genom att köpa en lott stöttar du även Bygdegårdens verksamhet. Priserna består framförallt av resor och upplevelser, många i vår vackra skärgård.

Priserna för 2021 är nu utdelade och vi väntar med spänning på nästa dragning!