Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild
  • Hem
  • Hyresvillkor

Hyresvillkor

För att hyra Grimstagården gäller följande villkor:

I hyran av Grimstagården ingår stora festsalen och pentryt, porslin och glas. Allt glas och porslin som begangnats av hyresgästen skall diskas och ställas tillbaka i skåpen efter hyrestillfället. Diskmaskin skall tömmas på diskgods samt rengöras.

Lägsta åldersgräns för att hyra Grimstagården är 25 år, ungdomsfester är alltså INTE tillåtna. Denna regel kan inte kringgås genom att någon äldre skriver under ansvarsåtagandet. Som hyresgäst av Grimstagården förbinder du dig att ta det fulla ansvaret för Grimstagården samt att ersätta eventuellt förstörd eller förkommen utrustning.

Grimstagården ligger i ett bostadsområde. Av hänsyn till närboende finns ordningsregler beträffande ljudnivå som hyresgästen åtar sig att respektera. Fredagar/lördagar skall det vara tyst senast kl 01.00. övriga dagar kl 24.00.

Nyckel hämtas av beställaren enligt information i hyresavtalet, tag med legitimation och ditt hyresavtal. Nyckel återlämnas enligt annan överenskommelse. Om lokalen inte godkänns vid avsyningen, kan antingen hyresgästen avhjälpa bristerna eller, om detta inte är möjligt, låter hyresvärden utföra städning/reparation på hyresgästens bekostnad.

Hyresavgift skall betalas i förskott senast en månad före hyrestillfället. I de fall bokningsavgift skall erläggas skall sådan inbetalas omgående för att bokningen skall anses bekräftad. Härmed godkänns även hyresvillkoren.

Eventuell avbokning görs till lokalbokningen. Utebliven betalning räknas inte som avbokning. Vid avbokning senast en månad före hyrestillfället återbetalas hela hyresbeloppet. Vid avbokning senast två veckor före hyrestillfället återbetalas halva hyresbeloppet. Bokningsavgift återbetalas inte.

För allas trevnad ber vi Er notera att hyresgästen under hyrestiden svarar för:

  • att ordningsreglerna efterlevs, om bl a ljudnivå
  • öppning och låsning av lokalen
  • tillsyn och ordning i, och omkring, lokalen
  • att rökning endast sker utomhus
  • att fönster och dörrar är stängda och belysningen är släckt när lokalen lämnas
  • att hyrestiderna respekteras
  • att städdeklarationen följs
  • att vid återlämnandet av nyckeln meddela om skador som uppstått på porslin, inredning eller byggnaden för vilket hyresgästen debiteras

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se