Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Bli medlem

 

Som medlem bidrar du till det fortsatta arbetet med att bibehålla lokalens standard och föreningens aktiviteter. Utan dig som medlem skulle vi inte ha en så fin samlingslokal som vi faktiskt har idag. Tack!

Medlemskap ger 10% rabatt vid hyra av lokalen och tillgång till de evenemang och aktiviteter som anordnas av föreningen.

Hur du blir medlem:
Medlemsavgift sätts in på föreningens Bankgiro nr: 5111-3686 eller SWISH 1233781747

Glöm inte att ange namn på alla som medlemskapet omfattar (tex familjemedlemskap – så ange alla familjemedlemmar). Även postadress, telefonnummer och e-postadress bör anges, så att vi kan nå ut till dig med föreningens kommunikation.

Medlemsavgift per år: 100:- per person eller 200:- per familj. Företag 500:-.

Välkommen!