Till Riksförbundet
Gå till distrikt
  • Hem
  • Föreningen

Föreningen

Om föreningen

Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att driva en bygdegård (samlingslokal).

Bli medlem i föreningen

Uppgiften innebär att erbjuda mötesplatser och värna mötesfriheten. Lokalen skall opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, kommunala myndigheter och inrättningar samt till organisationer och enskilda, som önskar använda lokalen och som har en demokratisk värderingsgrund.

Dessutom skall föreningen verka för bygdens kulturella utveckling, bland annat genom egna kulturprogram och genom förmedling av program till dem som hyr lokalen.

För att främja sitt ändamål skall föreningen samarbeta med liknande organisationer samt vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund.

Föreningen tillämpar reglerna i dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation 2066/679). Tillämpningen har sänts ut till de medlemmar vars e-postadress föreningen har tillgång till, men finns också att läsa  här: 180516 GDPR