Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Årsmöten

Enligt de nya stadgarna gäller följande för årsmöten:

  • Föreningens årsmöte hålls årligen före den 1 april. Vid årsmötet har varje medlem en röst.
  • Såväl val som övriga frågor avgörs genom öppen omröstning om inte sluten begärs. Votering vid
    personval skall ske med slutna sedlar.
  • Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst. Vid personval avgör dock lotten.

Årsmöteshandlingar och årsmötesprotokoll ser du genom att klicka på respektive meny här intill.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se