Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Kulturrådet

Kulturansvarig:

Ann-Marie Lissmats  tel:0250-36055 el 070-5647754 am.lissmats@gmail.com

Ledamöter:

Gunnar Grannas tel: 0250-36067 el 070-3606792 gunnar@ggserviceab.com

Krister Larssons tel: 0250-36095 el 070-6917906 kristerlarsson@bahnhof.se

Harlan Grannas tel: 0250-18708 el 070-2409826 harlangrannas@gmail.com

Bertil Sparr tel: 0250-36345 el 076-8408038

be.sparr@telia.com

Agneta Arnesson-Westerdahl tel: 010-2250315

agneta.westerdahl@hotmail.com

Margit Matsson tel: 0250-36141 el 076-8361415

Ungdomsansvarig: 

Maria Krång-Lundekvam tel: 0250-36276

maria.lundekvam@telia.com