Till Riksförbundet
Gå till distrikt
  • Hem
  • Kulturskatt i Färnäs

Kulturskatt i Färnäs

En kulturskatt i Färnäs

Här nedan visas daterade medeltida timmerhus som Länsmuseet har inventerat i Färnäs.

Det finns ett stort antal byggnader från slutet av 1200-talet, Vasatiden och framåt som ännu inte har upptäckts och daterats.

Studera gärna Era gamla hus och se på inskurna årtal, dalrunor, bränningar, dörrsmiden, dörrlås, nycklar, ljusöppningar och andra säregna detaljer som finns. Bevara byggnaderna med god grundläggning och täta tak så att de kan finnas kvar ytterligare flera århundraden.

Det är en unik tillgång att ha en medeltida byggnad på fastigheten.

 

Medeltida Timmerhus noterade 2014-2015

Dendrokronologiskt daterade timmerhus enligt Jan Raihle

Dalarnas Museum.

1237, Eldhuset på Zorns gammelgård: Den äldsta icke kyrkliga timmerbyggnaden i Sverige. Fungerade som källarbod i Mora Noret och hämtades i Noret på 1920-talet. Från Täppgard i Färnäs på 1830-talet. Flyttats och reparerats 1490-talet och 1570-talet. Enligt vissa uppgifter ursprungligen ett eldhus från Fåsås.

1285, Kyrkhärbret i Älvdalen. (Dubbelhärbre) Referensobjekt.

1288, Krusade väggpartiet på Zornmuseet. Från Fåsås 699:3. Sannolikt från Sarèns gård.

1290, Zorns ateljè på Zorngården. Eldhus från Säbben-masgården i Gropen. Fåsås 427:3

1298, Härbre, Drändjgården. Färnäs 300:2. (Christina Mossbäck)

1299, Härbre, Anders Asp. Färnäs 139:4. Bortforslat till okänd ort.

1324, Stall, Sturhans Fåsås. Färnäs 580:2 (Anneli Norèn)

1345, Härbre, Olperås. Färnäs 77:28. (Britt Marie Hansson Falun) Olperås Greta Nilsson

1344, Härbre, Sarèns. Färnäs. 699:3. Byggnadsminnesförklarat. (Sven Sarèn)

1352, Dubbelhärbre, Björlins. Färnäs 272:3. (Anders Andersson).  På samma plats finns

1629, Härbre och ett Kvarnhus 1500-tal

1469, Härbre, Pellas. Färnäs 760:3.  (Svea Katrin)

1475, Härbre, Grannas, Färnäs. (Ulf Trogen Mora Noret 2015).

1480, Härbre, Olperås. Färnäs. två Olperås!!!)Olanås?

1539, Trösklada, Såssergården Fåsås. Färnäs 580:2. (Dörrparti MCCXXXXX = 1250)

1543, Härbre, Färnäs 179:1.? (Bo Erik Pers)??? (Stickå Erik Persson i listan)

1564, Loft Hansjons, Färnäs 62:1. (Stig Ove Hansjons)

Borrade men inte dendrokronologiskt analyserade.

1500-tal, Härbre Färnäs. ???Oklart var.

Ytterligare ett antal intressanta byggnader (kulturskatter) finns i Färnäs/Fåsås/Ingärdningsbodarna.

Hjälp kulturrådet att hitta dessa unika byggnader som i tid spänner från medeltiden, tiden före Digerdöden, 1350-talet, Vasatiden och fram till nu.

Harlan Grannas

2014-06-04

reviderad

December 2015.