Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Kontakt

info@fagerviken.se

Post:
Hamnvägen 10
81963 Hållnäs
Besöksadress: Edsätravägen 121

DistriktUppsalas Bygdegårdsdistrikt

Telefon ordförande
Jens Lundberg
Mobil: 070 368 59 64