Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Historik

Föreningen bildades för målsättning att verka för allmännyttiga ändamål som gagnar Dikanäs bygden. Bildades 1991 och det första målet var att bygga Bagarstugan. Den 18 april 1994 började Bagarstugan timras upp av 16 st deltagare i en Timringskurs. Föreningen la fram förslag till kommunen om att bygga en idrottshall i Grapex lokalerna som blev positivt bemött och planerades påbörjas 1997 kommunens krav att att det skulle till en egen insats också. 1997 införskaffades 5 nya datorer till Träffpunkten, med hjälp av sökta medel. Man byggde en timrad Grillkåta på Bagarstugetomten. En lokaltidning ”Fjällämmeln” startades under hösten 1997 och utkom med 24 st dubbelnummer samt 2 st extranummer till Påsken och Sommaren. SLIT och SVAR startade också verksamhet på Träffpunkten i Dikanäs. Man startade bakkurser, släktforskningskurser och datagrundkurser 1997 – 1998. Genom att ansöka om olika medel har föreningen kunnat bygga en Vedbod i förbindelse till Bagarstugan och Grillkåtan, man har även timrat upp ”Lillstugan” som står på samma tomt. Sedan år 2000 har det bedrivits biblioteksverksamhet, kursverksamheter, försäljningsverksamhet och utställningsverksamhet i lokalen Träffpunkten. Föreningen har gjort sin egen års almanacka sen 2001 som har varit populär under årens lopp. 2002 startades ”Dikanässommar” för att arrangera sommaraktiviteter som allmänheten också kan delta i, dessa program har under årens lopp varit populära och vissa aktiviteter har dragit mer folk medan andra dragit mindre folk.