Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Gåvor

Vill du stödja oss för föreningens och bygdens fortlevnad?
Du kan hjälpa oss genom gåvor till minne av någon, vid uppvaktningar m.m. Vi designar minnesblad, gratulationskort och så vidare efter kundens önskemål.
Bankgiro: 846-5957