Till Riksförbundet
Gå till distrikt
  • Hem
  • Om bygdegården

Om bygdegården

Bygdegården i Bortan är en äldre byggnad ifrån början av 1900-talet och har i begynnelsen varit en skola som kyrkan i Gunnarskog byggde.

Den har under åren renoverats till en lite modernare byggnad och var i rörelse fram till 1960 talet då också i skolans regi. Numera i vår tid, fungerar den som en bygdegård, ett bygdens hus. Och övertagandet av byggnaden gjordes på 1970 talet av Arvika kommun, då föreningen bildades.

Vår första ordförande var Torsten Nilsson.

Vår andra ordförande var Jan Olov Magnusson (juli 2017*)

Nuvarande ordförande är Lars Olov Nilsson, en person med mycket stort kontaktnät och som är engagerad i flera av bygdens andra föreningar.

Bygdegårdens lokaler är till för innevånarna i bygden, där har vi tillställningar, kurser och möten.

 

*juli 2017 -Vår f.d ordförande och eldsjäl Jan Olov Magnusson har avlidit efter en tids sjukdom. Jan Olov var mycket engagerat under sin tid i föreningen och det var mycket viktigt för honom att vi förvaltade bygdegården till den efterkommande generationen. Han var också redaktören, författaren och inte minst förläggaren som startade sitt eget förlag, Nordhagets förlag, där  bland annat andra författare publicerade sina böcker. Han hann att ge ut fyra böcker själv, och den sistnämda med titeln ”Ett mästerverk skapas inte på några veckor”. Vi kommer alla att sakna Jan Olov och alla dess många historier han kunde berätta för oss bygdebor.

Styrelsen för Bortans bygdegård