Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Bli medlem

Bli medlem i Bortans bygdeförening

Du betalar:
-100 sek/familj
-50 sek/person
-valfri summa

Internetbank
bg 426-7993
SWISCH 123 029 09 99

Bra om du skriver vem du är och var du bor då vi har medlemmar som bor utanför byn.
Namn, adress eller vilken familj det gäller, Tack!