Till Riksförbundet
Gå till distrikt
  • Hem
  • Hyra bygdegården

Hyra bygdegården

Hyra bygdegårdens lokaler

Hyra kostnad 500 sek/tillfälle

Bokning sker till:
0722-015 941 mobil (tar emot SMS bokning)
010-403 53 89 IP telefon (ej mobil) kan inte ta emot SMS

Betalningsvillkor:
Bankgiro: 426-7993 Faktura kan skickas, gäller föreningar
SWISCH: 123 029 09 99
Kontant betalas till bokningsansvarig
Ring ovan för mer information!