Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Historia

I äldre tider hade man sina samlingar i gårdarna i byn, men från och med år 1886, när byskolan byggdes höll man till där. Under 1920-talets slutskede började planer att form för byggande av en större samlingslokal. 1931 beslutade böleborna att man skulle bygga en sådan. Böle Byggnadsförening bildades och man började samla in pengar på olika sätt, bl.a. genom att sälja andelbevis som kostade 10 kr per styck.

 

År 1932 köptes  en stor barack i Åsarna. Den monterades ner och kördes sedan till Böle med hästar och trillor. Här byggdes den sedan, med vissa förändringar, upp igen. Redan vid årsskiftet 1932-33 var den ändamålsenliga lokalen färdig att tas i bruk.

År 1949 övertogs lokalen av nykterhetslogen i byn, ”411 Sångarfanan” och blev därmed ”GT-lokalen”.

1958 gjordes en omfattande om- och tillbyggnad och lokalen fick då, i stort sett, det utseende den har i dag.

1976 lades nykterhetslogen ner och lokalen övertogs då av ”byn”, det vill säga den nybildade föreningen ”Bölegården”. Denna förening äger och ansvarar för lokalen sedan dess. Föreningen har mellan 1990-talet och 2020-talet  gjort åtskilliga  investeringar och förbättringar, både inom- och utomhus.