Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Andelspotatis

Lite information : Föreningen Bölegården : administrerar det hela, ansvarar för att landet iordningställs och ser till att landet alas/kupas under sommaren.

Vilken arbetsinsats förväntas av andelsägaren ?
Den som har möjlighet, hjälper till med sättning (1:a veckan i juni)
sättningen görs med maskin men kräver ändå en del ”arbetande händer”
man kan behöva hjälpa till om det t.ex. visar sig att ogräs måste rensas någon gång.
Du bör vara med när potatisen ska skördas (en helg i mitten av september). Om du inte personligen kan vara med,har du ansvar för att någon annan tar hand om din andel
Potatisen tas upp med maskin men ska plockas i säckar för hand och fördelas

Potatislandet består av 30-40 andelar, där varje andel kan ge runt 30 kg potatis ( men inget kan ju garanteras). Den totala skörden delas i antalet andelar.

Är DU intresserad: kontakta K-G Lindblad 070-3460935 eller Kontakt via e-post