Till Riksförbundet
Gå till distrikt
  • Hem
  • Föreningen Bölegården

Föreningen Bölegården

Föreningen Bölegården är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, som har till uppgift att inom Rätansböle i Bergs kommun förvalta och driva en allmän samlingslokal, erbjuda mötesplatser och värna mötesfriheten. Lokalerna skall opartiskt och på skäliga villkor upplåtas till inom orten verksamma föreningar, sammanslutningar och enskilda personer i mån av tillgång – till andra organisationer . Alla brukare av samlingslokalen skall ha en demokratisk värdegrund. Därjämte äger föreningen för fastighetens finansiering själva ordna allehanda arrangemang som , marknader fester, dans, teater, andra kulturprogram o dylikt eller hyra ut lokalerna för sådana ändamål. Föreningen skall: -främja aktiviteter för bygemenskap, kultur o byutveckling, motion och rekreation. -ansvara för drift och underhåll av vägbelysningen längs byvägen, För att främja sitt ändamål skall föreningen samarbeta med liknande organisationer

Föreningens styrelse

Ordförande; Carl-Gustav Lindblad

Kassör: Ulla-Britt Lindblad (adjungerande)

Sekreterare: Pär Frohm

Övriga ledamöter; Karolina Renström, Rolf Isberg, Jan-Ola Ericsson

Ersättare; Lena Schedin, Jenny Lindblad, Jörgen Jönzén, Bo Jönzén

Stadgar