Till Riksförbundet
Gå till distrikt
  • Hem
  • Föreningen Bölegården

Föreningen Bölegården

Föreningen Bölegården är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, som har till uppgift att inom Rätansböle i Bergs kommun förvalta och driva en allmän samlingslokal, erbjuda mötesplatser och värna mötesfriheten. Lokalerna skall opartiskt och på skäliga villkor upplåtas till inom orten verksamma föreningar, sammanslutningar och enskilda personer i mån av tillgång – till andra organisationer . Alla brukare av samlingslokalen skall ha en demokratisk värdegrund. Därjämte äger föreningen för fastighetens finansiering själva ordna allehanda arrangemang som , marknader fester, dans, teater, andra kulturprogram o dylikt eller hyra ut lokalerna för sådana ändamål. Föreningen skall: -främja aktiviteter för bygemenskap, kultur o byutveckling, motion och rekreation. -ansvara för drift och underhåll av vägbelysningen längs byvägen, För att främja sitt ändamål skall föreningen samarbeta med liknande organisationer

Föreningens styrelse

Ordförande; Carl-Gustav Lindblad

Kassör: Ulla-Britt Lindblad (adjungerande)

Sekreterare: Pär Frohm

Övriga ledamöter; Karolina Renström, Rolf Isberg, Jan-Ola Ericsson

Ersättare; Lena Schedin, Jenny Lindblad, Jörgen Jönzén, Bo Jönzén

Stadgar

 

 

 

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se