Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Nu är potatisen satt

Torsdagen den 4 juni sattes potatisen i andelspotatislandet.  Årets land har 30 andelar, vilket är något färre  än 2019. Åtta andelsägare mötte upp för att göra jobbet i perfekt väder. Det är det tredje och sista året som andelslandet ligger på ”Sundqvisttäkten”. Nästa år flyttas landet tillbaka till ”faktorstäkten”

150 kg sättpotatis i väntans tider. 75 kg King Edward, 50 kg Folva och 25 kg blandsorter från fjolårets land.
Enligt Jordbruksverkets rekommendationer ska groddarna  vara 5-15 mm långa , vid sättning med maskin. Dessa håller måttet perfekt
Den maskinella sättningen efterjusteras med krattor
Årets land är det till ytan störrsta i andelsodlingens 6 åriga historia. Nu är det bara hoppas på regn och värme