Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Bro över Röjån

Det sedan några år etablerade skidspåret mellan Böle och Röjan, 10 kilometer tur och retur, har aktualiserat frågan om en bro över Röjån. Diskussioner har förts i första hand  mellan Röjans vägbelysningsförening och Föreningen Bölegården om att gemensamt planera för ett brobygge med allt vad det innebär – inkl. finansieringen.

I dagsläget är  även  Rätans Skoterklubb inkopplad på projektet. Ett samarbetsavtal mellan de tre föreningarna har undertecknats .  Pengar har sökts från Bergs kommun och Svenska Kyrkan för att delfinansiera projektet. Dessutom kommer de tre föreningarna att ställa upp med en egen kontant insats samt många ideella arbetstimmar.

Den tilltänkta bron ska kunna användas, förutom av skidåkare, också av skotrar under vintern och cyklister sommartid. Av speciellt intresse är Böle-Röjanledens koppling till den historiska ”Prästernas väg” mellan Böle och Klövsjö,  vilket förstärker intresset för leden och dess utvecklingsmöjligheter.

Bro över Röjån planeras att byggas vid det s.k. myränget. Under förutsättning att finansieringen kan lösas så kommer brobygget att påbörjas under 2020.