Till Riksförbundet
Gå till distrikt
  • Hem
  • Böleklassikern, 2024

Böleklassikern, 2024

En bygdehistorisk vandring där DU får en inblick i människoöden och besöker platser med spår av människors verksamhet från förr. Aktiviteten pågår 22/6-31/7,2024 Stämpelkort finns vid Bölegårdens entré. Böleproducerade vinster utlottas bland deltagarna.

I år:

– Gångvägar till kontrollerna har GUL snitsel, om inte annat anges.

– Vid vissa kontroller finns QR-koder som, om de skannas, ger mer information i form av bilder och film

– Eldning får endast ske på för ändamålet avsedd platser. I övrigt råder generellt eldningsförbud

KOSTNAD:

50 kr/deltagare       (barn 7-15 år 20 kr)

Avgiften betalas, när DU lämnar in stämpelkortet (Bölegårdens postlåda vid entrén). Betala med:

Alt.1; swish. 1236837561 Under meddelande skriv: BK22 (ditt namn)

Alt.2; kontant i kuvert, tillsammans med ditt stämpelkort, som lämnas i bölegårdens postlåda

Ladda ner: (kommer snart)