Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Badplats

Badplatsen vid Brosjögården är en kommunal badplats i Kinda kommun som sköts av Ydrefors Samhällsförening. Den ligger vid Brosjön som är en del av Stångåns vattensystem. Stranden är långgrund och består av sandbotten.

Kinda kommun genomför en bottenundersökning inför badsäsongen samt regelbundna kontroller av vattenkvaliteten under badsäsongen.

Sommarsimskola har arrangerats sedan 2021 och har varit mycket populär. Årets simskola kommer att genomföras under vecka 30. För anmälan och mer information klicka på länken till vänster.