Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Styrelsen 2024

KG Svensson                           Ordförande
Rakel Grünewald                   Sekreterare
Maria Bengtsson                    Kassör
ekonomi.visingsobygdegard@gmail.com

Barbro Gustafsson                Ledamot
Klas Bylin                                  Ledamot
Rune Backlund                       Ledamot

Lotta Molin                               Bokning av Bygdegården
visingsobygdegard@gmail.com