Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild
  • Hem
  • Vika Bygdegårdsförenings minnesfond

Vika Bygdegårdsförenings minnesfond

Om Du vill lämna pengar till minnesfonden tag kontakt med:
Inger Persson
Ambergsvägen 12
070-387 57 27 

Bestäm med Inger hur du vill betala!

Det går bra att betala med Swish 123 599 26 07 till Minnesfonden Vika Bygdegård.
Uppge till vem, och ditt namn.

Linnea

 

Minnesfonden bildades 1967. Dessförinnan var det Vika Bys minnesfond.
Ändamålet var ett främjande av det allmänna kulturlivet inom Vika By.
Stöd av fonden skall kunna lämnas för att ordna och underhålla samlingslokaler, fritidsanläggningar, bevilja bidrag till personer som kommit i trångmål genom olyckshändelse eller ömmande dödsfall, till gamla och sjuka.
Fonden är ett organ under bygdegårdsföreningen. Dess ekonomi redovisas separat, revideras och redovisas vid varje årsmöte.
Medel ur fonden har under årens lopp använts till bland annat blommor till pensionärer, grötlunch för pensionärer och julgransplundring för barnen. Bidrag till bygdegårdens underhåll. Under de senaste åren har ett litet bidrag getts till Vika skola och dess elever. Skolan beslutar själv vad det gör med summan.