Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild
  • Hem
  • Blandskrot/containern vid Bygdegården

Blandskrot/containern vid Bygdegården

Ja Tack! 

Diverse järnskrot

Komplex skrot (värmepump)

Elmotorer 

Cyklar 

Armeringsjärn 

Tomma och urskrapade färgburkar 

Stekpannor, spadar, krattor 

Aluniniumskrot 

Rostfritt skrot

Mässing 

Spisar 

Armaturer utan lysrör el lampor

 

Nej Tack!

Kyl & Frys

Brandsläckare

Trycksatta kärl

Kolvar

Hydralslang

Sprayburkar

Oljefilter

Brännbart avfall

Wellpapp

El-avfall

Eletronikskrot ex TV

Golvsopor

Fat med innehåll