Infrastrukturgruppen

Arbetsgruppen Infrastruktur

Sammankallande är

Lotta Leivig
E-post: lotta.leivig@gmail.com

 

 

Aktuellt

Enkät gällande önskemål om fiberutbyggnad
Enkäten är nu genomförd och arbetet är aktivt med att få svar ifrån Bollnäs Energi huruvida man tänker sig vidareutbyggnaden av de fastigheter som ännu inte fått fiber.

 

Tidigare genomförda aktiviteter

Stormöte gällande Utomskogens vägstatus för vägarna 660 och 663