Bli medlem

Stöd föreningen genom att bli medlem, det hjälper oss att bevara bygdegården.

Medlemsavgiften för 2024 är

  • 150 kr för enskild medlem
  • 250 kr för familj, familjemedlemsskap gäller för makar/sambos och hemmavarande barn.

Även föreningar kan vara medlem, 200 kr.

Avgiften betalas till bankgiro: 203-2159 eller swish 1230804138.

Skriv namn och e-postadress samt om det är enskild, familje- eller föreningsmedlemskap.

E-postadressen kommer att läggas in i föreningens medlemsregister.

 

Titta gärna in på Vi som gillar utomskogens facebook