Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Styrelse

Ordförande, Fastighetsansvarig och Uthyrning:
Patrik Bergqvist
Telefon: 073-9659856
trokornabygdegard@outlook.com

Vice ordförande: Benny Johansson
Telefon: 070-2281516
kohaga@outlook.com

Sekreterare: Krister Johansson

Kassör och försäkring: Fredrik Agell

Kultur- och Ungdomsansvarig: Jenny Agell
jenny.stahlmanke@gmail.com

Suppleanter:
Linda Larsson
Telefon:  0733-211975 linda22larsson@gmail.com

Tor Karlsson
Telefon: 0514-270 23 : 072-732 70 23
karlsson@ilpost.se