Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Föreningen

Trökörna Frambo bygdegårdsförening jobbar ideellt och aktivt för att se till att lokalen ska vara en attraktiv lokal för alla typer av arrangemang och fester, privat som för allmänheten.
Vi arbetar även för att erbjuda olika typer av aktiviteter för bygdens folk. Vi vill att bygdegården ska vara en plats för alla att träffas och umgås i olika former. En plats där bygdens folk kan läsa känna varandra, ett bygdens hjärta.