Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Kontakt

Träffpunkten i Sikeå ekonomisk förening,

Besöksadress: Sikeå 133, 915 93 Robertsfors

 

Facebook:Träffpunkten@TraffpunktenSikea

 

Styrelse:

Ordförande: Rolf Johansson, tel. 070 391 27 37

Kassör: Fredrik Martinsson, tel. 073 046 8143

Sekreterare: Christina Holmgren, 070 278 55 83

Vice Ordförande: Agneta Skoglund

Ersättare: Gunnar Lundmark, Mats Löfgren

 

Bokning av lokal:

Fredrik Martinsson, telefon 073 046 8143