Töre

Töre började växa ordentligt i början av 1800-talet när Törefors bruk anlades 1799 av friherre Samuel Gustaf Hermelin. Bruket bestod från början av sågverk, smedja och kvarn. Sedermera tillkom också Norrlands största masugn och Norrbottens första malmbana. Sju byggnader i originalskick från bruket finns idag kvar på hembygdsområdet.