Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Styrelse

Ordförande

Kent Bauman
Telefon: 0707-33 29 41
baumankent@gmail.com

v. Ordf.

Inga-Lill Ericsson
Telefon: 0702-03 16 25
spannarboda4@hotmail.com

Kassör

Göran Selander
Telefon: 0730-46 16 01
ostraboda@outlook.com

Sekreterare

Tryggve Persson
Telefon: 0702-58 84 83
hellviken@telia.com

Ord. ledamöter

Gunilla Eriksson
Telefon: 0705-78 64 41
gunilla.eriksson57@hotmail.se
Pernilla Larsson
Telefon: 0738-12 80 50
parken@telia.com
Anya Blom

Suppleanter

Karl Selander
Telefon: 0703-92 84 59
kalle_selander@hotmail.com
Jane Furst
Telefon: 0706-87 87 78
janef3@hotmail.com
Thomas Lundkvist
Telefon: 0705-17 96 10
thomasvlundkvist@gmail.com