Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Sedan 1918

Bygdegårdsföreningen förvaltar Sveaborg och anordnar året om arrangemang av olika slag, exempelvis sommarcafé, trubadurkvällar, dans och teater.

Bli medlem

Medlemsavgiften för år 2020 är 300 kronor för familj och 150 kronor för enskild medlem.

Du kan dessutom stötta bygdegårdens verksamhet genom frivilligt bidrag, stort eller litet. Alla bidrag är välkomna.

Medlemsavgift och eventuellt frivilligt bidrag inbetalas på bankgiro: 359-0155.

OBS! Glöm inte att skriva samtliga namn på familjemedlemmar samt Din/Er adress vid inbetalningen.