Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild
  • Hem
  • Om bygdegården

Om bygdegården

Här kommer snart mer information om bygdegården…

Bygdegården behöver Ditt stöd, bli medlem!

Årsavgiften är 100:- för enskild medlem, 150 :- för familj.

Insättes på plusgiro 118352-4
Betalningsmottagare Bygdegården Södra Råda

Glöm inta att ange namn och adress!