Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Landsbygdsprogrammet

Stöd kan sökas ur Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020. Stöd via Länsstyrelsen

Investeringsstöd, stöd för turism, utemiljö mm via Länsstyrelsen.

Kontakta någon av dessa personer om du vill diskutera er förenings förslag på satsningar:

Lillemor Jonzen  010-223 83 20
Vikor Bruze 010- 223 83 31

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida

Stöd via Leader

Det finns även möjlighet att söka medel ur Leader för föreningar i Nybro , Emmaboda och Torsås kommuner

Läs mer om  Leader sydost